Wat is een kortverblijf ?

Wat is een kortverblijf ?

 

Kortverblijf is een tijdelijke opvang in een rusthuis om gebruik te maken van een comfortabele en beveiligde omgeving. Een centrum voor kortverblijf is altijd verbonden aan een rusthuis. Het biedt dan ook dezelfde faciliteiten (verpleging, animatie, sociale contacten…) De resident verblijft overdag en ‘s nachts in het rusthuis.

Waarom ?

De redenen zijn uiteenlopend. Meestal gaat het om een van de volgende situaties :

  • U wil gedurende een bepaalde periode niet alleen zijn
  • U heeft het tijdelijk nodig om van nabij te worden opgevolgd
  • Uw verzorger/mantelzorger moet voor een tijdje weg
  • U heeft thuis een tijdelijk een probleem (waterlek …)
  • U wil de omgeving van een rusthuis ‘testen’.

Voor wie en voor hoelang ?

In Vlaanderen is kortverblijf mogelijk vanaf 65 jaar.

De duur van een kortverblijf wordt bij het begin vastgelegd in een overeenkomst tussen de beheerder van de woongelegenheid en de resident. Kortverblijf mag een periode van 60 opeenvolgende dagen niet overstijgen, met een maximum van 90 dagen per kalenderjaar, al dan niet in eenzelfde woongelegenheid.

In CVK Tombeekheyde (van de groep Vulpia) bedraagt de gemiddelde duur van een kortverblijf tussen de 2 en de 3 weken, aldus directeur Hans Janssoone.

Hoeveel kost het ?

De prijzen zijn dezelfde als voor een kamer van hetzelfde type in een rusthuis.  

Neem contact op met uw ziekenfonds : er is mogelijkheid tot financiële tussenkomst. Afhankelijk van het ziekenfonds kan een bedrag van x EUR worden terugbetaald mits een attest van de woongelegenheid wordt voorgelegd.

De documenten nodig voor een opname en de formaliteiten zijn dezelfde als bij een permanent verblijf.

Vraag zeker inlichtingen : het aantal plaatsen in kortverblijf is beperkt, maar er zijn meestal vrije plaatsen.

Laatste advies
Pers