ROB "Rustoord voor bejaarden - WZC "Woonzorgcentrum"

Een rusthuis is een collectieve woonvorm, public of privé, waar aan senioren ouder dan 60 jaar huisvesting wordt geboden met de mogelijkheid gebruik te maken van dagelijkse hulp en verzorging. Een woonzorgcentrum is wellicht beter bekend onder de vroegere naam rusthuis.

RVT "Rust en verzorgingstehuizen" - WZC "Woonzorgcentrum"

In een rust- en verzorgingstehuis kan men terecht wanneer men zwaar zorgbehoevend is. In tegenstelling tot het rusthuis waar men op eigen houtje naartoe kan, kan men pas opgenomen worden in een RVT als men aan een aantal criteria van de KATZ-schaal voldoet en is er een medisch attest noodzakelijk. Een woonzorgcentrum is wellicht beter bekend onder de vroegere naam rusthuis.

SFG " Senior Service Flatgebouw met dienstverlening"

Dit zijn flatjes of appartementen voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen en geen continue verzorging of permanent toezicht nodig hebben. De bewoner kiest zelf op welke diensten hij beroep doet. Deze diensten zijn maaltijden, gezinszorg, poetshulp, thuisverpleging. Een serviceflat biedt een beschermde woonomgeving.

CVK "Centra voor Kortverblijf"

Een centrum voor kortverblijf (CVK) biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen. Als oudere verblijft u er dag en nacht of alleen ‘s nachts.

DC "Dienstencentrum" NL & Brussel

Een dagverzorgingscentrum is een vorm van dienstverlening waarbij iemand een aantal keren per week, enkel overdag, naar een centrum gaat voor opvang en/of verzorging.

DVC "Dagverzorgingscentrum"

Een DVC biedt opvang en verzorging overdag. Het centrum neemt dus tijdelijk de opvang en zorg over van de mensen die normaal thuis voor u zorgen (mantelzorgers of thuisverplegers).